ZAMÓWIENIA

 

Gdańsk, dnia 27 listopada 2015 r.

 

INFORMACJA
O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
nr ZES/PRK/9PWP/15


W wyniku prowadzonego przez DC Edukacja Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności na
DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH [POMOCE] DLA 16 TECHNIKÓW Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO, BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE, W POSTACI 16 ZESTAWÓW POMOCY EDUKACYJNYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W ZAKRESIE TECHNOLOGII ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII [OZE] W POSTACI MODUŁÓW/ELEMENTÓW O NISKIEJ WARTOŚCI UMOŻLIWIAJĄCYCH ZASTOSOWANIE INNOWACYJNYCH METOD NAUCZANIA POPRZEZ EKSPERYMENTY I PROJEKTY [MODUŁY] (CZĘŚĆ 1) ORAZ 16 ZESTAWÓW URZĄDZEŃ/ELEMENTÓW O WIĘKSZEJ WARTOŚCI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W ZAKRESIE TECHNOLOGII ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII [OZE] UMOŻLIWIAJĄCYCH ZASTOSOWANIE INNOWACYJNYCH METOD NAUCZANIA POPRZEZ EKSPERYMENTY I PROJEKTY [URZĄDZENIA] (CZĘŚĆ 2), wyłoniono Wykonawcę, któremu udzielone zostanie zamówienie objęte przedmiotowym postępowaniem:

 

Przedmiot zamówienia: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH [POMOCE] DLA 16 TECHNIKÓW Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO, BIORĄCYCH UDZIAŁ
W PROJEKCIE, W POSTACI 16 ZESTAWÓW POMOCY EDUKACYJNYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W ZAKRESIE TECHNOLOGII ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII [OZE]
W POSTACI MODUŁÓW/ELEMENTÓW O NISKIEJ WARTOŚCI UMOŻLIWIAJĄCYCH ZASTOSOWANIE INNOWACYJNYCH METOD NAUCZANIA POPRZEZ EKSPERYMENTY
I PROJEKTY [MODUŁY] (CZĘŚĆ 1) ORAZ 16 ZESTAWÓW URZĄDZEŃ/ELEMENTÓW
O WIĘKSZEJ WARTOŚCI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W ZAKRESIE TECHNOLOGII ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII [OZE] UMOŻLIWIAJĄCYCH ZASTOSOWANIE INNOWACYJNYCH METOD NAUCZANIA POPRZEZ EKSPERYMENTY I PROJEKTY [URZĄDZENIA] (CZĘŚĆ 2).

Najtańszą cenowo, kompletną i spełniającą wszystkie wymagane kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym nr ZES/PRK/9PWP/15 ofertę złożył/a:

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 11
25-310 Kielce

Liczba uzyskanych punktów: 10

Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.